Wpis na listę aplikantów - 2016/2017

Zgodnie z art. 29 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wpis na listę aplikantów komorniczych następuje na podstawie uchwały rady izby komorniczej, w której rada zobowiązana jest wskazać komornika, w którego kancelarii aplikant komorniczy jest albo zostanie zatrudniony.
Osoba, która będzie odbywać aplikację u komornika w apelacji szczecińskiej składa wniosek o wpis na listę aplikantów do Rady Izby Komorniczej w Szczecinie najpóźniej do 31 października 2015 r.
Należy złożyć następujące dokumenty:
1. wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych (brak wzoru, wniosek należy napisać samodzielnie),
2. kwestionariusz osobowy,
3. zaświadczenie o niekaralności (art. 29 ust. 9 ustawy),
4. oświadczenie, że nie jest przeciwko wnioskodawcy prowadzone postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (art. 29 ust. 9 i 10 ustawy).
5. zdjęcie do akt + zdjęcie w formie elektronicznej w formacie JPG (min. 300 dpi) do identyfikatora (zdjęcie można wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ),
6. kserokopię dowodu osobistego (obu stron).
Jeżeli wnioskodawca jest lub będzie zatrudniony w kancelarii komorniczej, we wniosku powinien wskazać komornika, u którego będzie odbywał aplikację. W tym przypadku, do wniosku, należy również załączyć zgodę komornika na zatrudnienie wnioskodawcy w charakterze aplikanta komorniczego.

Najczęściej udzielane odpowiedzi:

1. Wniosek i załączniki można wysłać pocztą na adres Izby Komorniczej w Szczecinie. Można również dostarczyć wniosek osobiście.
2. Dokumenty złożone do Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu/Gdańsku nie są i nie będą przesyłane do Izby Komorniczej w Szczecinie.
3. Zaświadczenie o niekaralności musi zostać ponownie złożone razem z wnioskiem o wpis na listę aplikantów - wymóg ustawowy.
4. Zapis art. 29 ust. 10 ustawy "do oświadczenia, o którym mowa w ust. 9 stosuje się odpowiednio przepis art. 12 ust. 1a" oznacza, że pod oświadczeniem "Oświadczam, że przeciwko mnie nie jest prowadzone postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe" należy umieścić klauzulę "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Pod klauzulą należy się podpisać.
5. Obecnie zajęcia odbywają się, w większości przypadków, w piątki i soboty.
6. Zajęcia rozpoczną się w styczniu 2016 r. Zajęcia dla pierwszego roku, które odbywają się od października do grudnia 2015 r. dotyczą osób, które w roku 2013 lub 2014 r. podeszły do egzaminu konkursowego na aplikację.
cdn...

Back to top