• Kategoria: O komornikach
  • Odsłony: 4190

Jak zostać aplikantem komorniczym?

Szczecin Wały

Aplikantem komorniczym może być ten, kto odpowiada wymaganiom określonym w art. 10 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, a więc posiada obywatelstwo polskie, korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru oraz ukończył wyższe studia prawnicze lub administracyjne.

Komornik zatrudnia aplikanta komorniczego za zgodą rady izby komorniczej. Komornik ma obowiązek zatrudnić co najmniej jednego aplikanta komorniczego w okresie 5 lat, lecz prezes sądu apelacyjnego może zwolnić komornika z tego obowiązku, po zasięgnięciu opinii prezesa sądu rejonowego i rady izby komorniczej (art. 29 ustawy).

 

Back to top