Rejestr aplikantów i patronów

Lp.

Imię

Nazwisko

Patron

Rok

1

Bartosz

Błażewicz

Katarzyna Karwecka

I

2

Kamilla

Cygert

Karol Cygert

II

3

Malwina

Dreszer

Patrycjusz Stuła

II

4

Łukasz

Krzywański

Roman Walkowiak

I

5

Izabela

Kukuła

Marcin Małuszek

I

6

Adam

Porzeziński

Roman Walkowiak

I

7

Andrzej

Rybak

Artur Żurowicz

I

8

Martyna

Smyk

Ryszard Król

I

9

Katarzyna

Sokołowska

Remigiusz Wasiak

I

10

Łukasz

Weber

Leszek Wietchy

II

11

Katarzyna 

Wisłocka

Krzysztof Robert Wisłocki

II

Back to top