Delegaci do KRK

Skład delegacji Izby Komorniczej w Szczecinie do Krajowej Rady Komorniczej:

Diana Kucharska
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Waldemar Matuszak
Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie

 

Back to top