Aplikanci I i II roku

Wyniki kolokwium po I roku aplikacji (2014/2015).

Zajęcia dla aplikantów I roku (2015/2016) zaplanowano w dniach 3 (9.00) - przeniesione z 2!, 20, 26-27 czerwca 2015 r. Zajęcia odbywać się będą w Izbie Komorniczej w Szczecinie przy ul. Niedużej 16 w Szczecinie.

Zajęcia dla aplikantów II roku (2014/2015) zaplanowano w dniach 29-30 maja; 1, 12-13, 19 czerwca 2015 r. Zajęcia odbywać się będą w Izbie Komorniczej w Szczecinie przy ul. Niedużej 16 w Szczecinie.

Więcej szczegółów znajduje się w menu aplikacja widocznym po zalogowaniu (instrukcja logowania).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów komorniczych na pokrycie kosztów szkolenia (Dz.U.2012.541), opłata roczna wnoszona przez aplikantów komorniczych na pokrycie kosztów szkolenia jest równa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 5250 zł. W imieniu Rady Izby Komorniczej w Szczecinie proszę o dokonanie wpłaty ww. kwoty na konto 97 1020 4795 0000 9102 0102 7291 w terminie od 1 do 15 stycznia 2015 r. Jednocześnie informuję, że Rada Izby na posiedzeniu w dniu 26 listopada postanowiła umożliwić aplikantom komorniczym wnoszenie opłaty za aplikację w czterech równych ratach płatnych do 15 stycznia, 15 kwietnia, 15 lipca oraz 15 października 2014 r. Kopia uchwały Rady dla aplikantów II roku zostanie przekazana na pierwszym styczniowym spotkaniu.

Czytaj dalej...

Najważniejsze informacje

Back to top