VI ogólnopolskie seminarium dyskusyjne poświecone węzłowym zagadnieniom prawa egzekucyjnego

 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Rada Naukowa Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej oraz
Rada Izby Komorniczej w Szczecinie

mają zaszczyt zaprosić

na VI ogólnopolskie seminarium dyskusyjne poświęcone węzłowym zagadnieniom prawa egzekucyjnego,

które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2014 r.
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, w Szczecinie przy ul. Narutowicza 17 A sala 222. 

Program seminarium

15.00 Otwarcie seminarium. Wystąpienie wprowadzające
 Krzysztof Wisłocki (Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Szczecinie)
Prof. dr hab. Andrzej Marciniak

15.15 - 16.00 Stosunek sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych do postępowania upadłościowego
Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska (Uniwersytet Szczeciński)

16.00 - 16.30 Dyskusja.

16.30 - 17.00  Przerwa kawowa.

16.30 - 17.00 Rola komornika sądowego w postępowaniu upadłościowym w świetle przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym
S
ędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Dariusz Rystał

17.45 - 18.15 Dyskusja.

18.30 Zamknięcie seminarium

Czytaj dalej...

Najważniejsze informacje

Back to top